tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Gode råd om RFID i biblioteket.

 • Spesifiser i detalj hva man ønsker.

 • Sjekk referanser.

 • Standardisering gjør at man ikke må kjøpe alt av samme leverandør.

 • En god RFID-skrankeløsning krever full integrasjon med biblioteksystemet.

 • Vil man konvertere alt materialet med en gang, eller bruke hybridløsning? Full konvertering gir størst effekt for bruk av utvidede funksjoner, automatisering, og bedre brukervennlighet.

 • Krev at norsk standard følges.

 • Håndtering av CD/DVD.

  • Kun CD/DVD-brikker gir dårlig deteksjon i portalen.
  • Flere CD/DVD i en samling krever spesialemballasje.
  • Merkes også emballasjen, blir deteksjonen i portalen god.
  • Enkelte CD/DVD plater fungerer ikke med RFID.
  • Innholdskontroll er en fin funksjon, men ikke regn med fler enn 6-8 CD/DVD i samme samling).
 • Hva forventer man av et sikringssystem?.

  • Detektere alt?.
  • Preventiv virkning viktigst?.
  • "Alt" kan stjeles om man vil.
  • Funksjoner i portalen (materialsporing, personteller osv).
 • Selvbetjening.

  • Utlånsautomater, innleveringsannlegg, sorteringsanlegg.
  • Brukes standard protokoll (SIP2)?
  • Sjekk funksjonalitet.
 • Plassering/installasjon/montering.

  • Portalene har et lesefelt også på utsiden.
  • Metall/elektronisk utstyr kan påvirke signalene.
  • RFID-utstyr må ikke plasseres for nært hverandre.
  • Plass til antennen i skranken.
  • Materialvalg i skranke.
  • Alltid befaring før plassering.
  • Alltid måling/justering ved endelig montering.
 • Kvalitet.

  • Brikker er ferskvare og må limes inn før limet tørker ut (2 år).
  • Kvalitetsforskjeller på brikker (antenneutforming/tuning/materialvalg).
  • Skal brikker brukes med brikkemaskin (sjekk kvalitet på bakpapiret, lim).
  • Det er kvalitetsforskjell på leseutstyr (styrke og presisjon).
  • Det er kvalitetsforskjell på antenner (presisjon/leseavstand/skjerming).
  • Kvalitetsforskjell på portaler (deteksjon i alle plan).