tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


RFID-brikker

RFID-brikker brukes både som elektronisk identifikator og som tyverisikring. Det finnes brikker for alle typer materialer. Vi lagrer informasjon i brikken for identifikasjon, i henhold til norsk RFID standard.

Tyverisikringen fungerer slik: Ved innlevering blir et alarmbit i brikken slått på, og ved utlån blir dette bittet slått av. En alarmport ved utgangen gir lyd- og lysalarm dersom et materiale passerer med alarmbit aktivt.

Brikkene har en rekkevidde til alarmportavstand på inntil 90-145 cm. Rekkevidden avhenger av type alarmport, forhold på installasjonsstedet, brikketype samt materialtype hvor brikkene er påsatt. Brikkens lesbarhet i skranke/ selvbetjening/automater vil kunne variere på grunn av ovennevnte forhold.

Vi tilbyr i hovedsak levering av to typer brikker; en beregnet for bøker og andre større media, og en rund variant, beregnet for CD og DVD.

RFID-brikker til bøker m/m

Brikkene kan fås som hvite, med tekst, med farger, som exlibris med logo, med eller uten acetat (etikett) til kant eller overkant (som minsker muligheten til å rive brikken av). Forskjellige typer av tekst og fonter er mulig i sort og i farge.

Bokbrikkene bør plasseres nederst i boken, inn mot innbindingen, og en bør variere plasseringen med noen centimeter fra bok til bok, slik at en hylleleser kan lese brikkene som står rett ved siden av hverandre på hylla.

Forskjellig typer RFID-brikker med og uten trykk i sort / farge

Brikker til CD og DVD

CD og DVD er "problemmaterialer" i forhold til RFID-teknologien. Dette skyldes metallsjiktet i selve platen, som forstyrrer og sperrer for radiosignalene.

Det finnes mange varianter av slike plater, med litt forskjellig oppbygning. Enkelte plater får man ikke brukt med denne teknologien, mens andre fungerer bra, men med redusert leseavstand i forhold til bøker. Spesielt vanskelig er det med CD/DVD-plater hvor metallsjiktet dekker hele platen, helt inn til senterhullet, alminnelige brente/"blue shine"-brente plater, og plater med metalliske skrifter.

Størrelsen på antennen til RFID-brikken ar avgjørende for god leseavstand. Dette er spesielt avgjørende i alarmportalen, hvor leseavstanden blir stor. Siden man ikke kan ha så store brikker på CD/DVD, så vil vi anbefale at det i tillegg settes en brikke, beregnet på bøker, på CD/DVD-emballasjen. Dette gir bedre tyverisikring av CD/DVD.

Av grunner som her er nevnt, vil samlinger bestående av flere CD/DVD'er kreve spesielle mapper for oppbevaring. Ta kontakt for nærmere informasjon. Vi kan levere forskjellige typer av slike.

Det foregår stadig utvikling for å forbedre lesing og øke leseavstanden.

Datamodell

Brikkene følger avtalt internasjonal standard med norsk profil, Se: www.biblev.no/RFID/rfid_profil.html

Kompatibilitet mellom brikker og utstyr fra forskjellige leverandører

Vi kan dokumentere kompatibilitet med forskjellige lesere, basert på ISO 15693 og ISO 18000. Det betyr at våre brikker kan benyttes på utstyr fra andre leverandører som forholder seg til disse standardene og datamodellen som er beskrevet i norsk RFID standard.

Temperaturer og fuktighet

Brikkene er ikke følsomme overfor temperaturer og fuktighet i normalområdet for Skandinavia. TagVision A/S har gjennomført test fra minus 30° til pluss 55° grader og i relativ fuktighet mellom 50 % - 95 % uten tegn på nedsatt lesbarhet. Dog kan et duggpunkt kort nedsette lesehastigheten.

Lesbarhet

Der er ingen begrensning i brikken som reduserer antall brikker som kan leses samtidig.

Vi benytter pt. 4 forskjellige lesere. Avhengig av type og mengde av materialer samt om det er snakk om betjente eller selvbetjente enheter velges den optimale lesertype.

Brikkene kan leses av vår portable og håndholdte RFID-hyllerydder.

Forsøk har vist lesing av opp til 44 emner inklusiv 16 CD/DVD.

Avlesning av rene boklige materialer med avansert leseutstyr og kvalitetsbrikker gir et resultat på opp til 85-100 enheter.