tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


HD-Alma - Intelligent RFID-alarmportal

Last ned produktark

Toppmodellen av RFID-alarmportaler er HD Alma II. Med denne portalen kan man velge helt opp til 130 - 160 cm avstand mellom søylene, med god deteksjon.

HD Alma II sender ut flere radiobølger ved hjelp av en multiplexer, slik at den oppdager og leser RFID-brikker blant annet for CD/DVD bedre. Lesingen skjer tredimensjonalt, og det betyr at portalen i større grad detekterer og leser brikker både horisontalt og vertikalt. Radiobølgene er ikke mye sterkere enn på andre portaler, men blir sendt ut i flere høyder, så de er fortsatt helt uskadelig for publikum.

Når alarmen utløses høres et alarmsignal og portalen lyses opp med rødt lys.

Portalen består av stilige og gjennomsiktige søyler i 2 cm plexiglass med stålfot. Høyden er 170 cm og bredden 500 cm. Det er lett å plassere HD Alma-II-portalen, og den sperrer ikke for oversikt i inngangsområdet.

Besøksteller og materialkontroll

Den intelligente RFID-alarmportalen kan leveres med besøksteller og material-kontroll. Publikumstelleren har to telleverk og registrerer antall som passerer inn og ut av biblioteket, og rapporterer til biblioteksystemet (eller til et pc-program), slik at en kan ta ut besøksstatistikk med forskjellig vinkling (pr. time, pr dag, osv.).

Materialkontrollen rapporterer til biblioteksystemet (eller et pc-program) hvilke eksemplar som har gitt alarm i portalen, slik at en kan legge inn en egen status på disse (for eksempel «På vidvanke»). I tillegg kan personalet gå inn i systemet og se hvilken bok som nettopp utløste alarmen. Programmet henter da frem forsidebilde for å gjøre det enda enklere å se hvilken bok som må kontrolleres.

Tilhørende kontroller og RFID-leser leveres montert i et låsbart skap, som må plasseres rett i nærheten av portalen.

Alarmportalen bør plasseres i god avstand til skranke, selvbetjenings-enheter og hyller med RFID-merket materiale, slik at en ikke blir plaget av falske alarmer eller forstyrrelser i lesingen.