tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Mjølner : selvbetjent innleveringsenhet

Produktark Sindre Produktark Mjølner

Vi har lenge tilbudt selvbetjeningsenheter som kan settes opp til både utlån og innlevering, og på slike enheter er det vanlig at publikum setter bøkene i en hylle når de er registrert innlevert.

For bibliotek som ønsker en løsning hvor innlevert materiale kommer i personalets varetekt inntil det igjen skal ut på hylla, kan vi nå tilby en selvbetjeningsenhet i stedet for Thor reserveringsboks.

Mjølner er en veggopphengt innleveringsenhet med transportbånd som fører materialet inn i et bakenforliggende lokale, og gjerne opp i en bokvogn på hjul (se Sif bokvogn med fjærbelastet bunn).

Mjølner gir publikum mulighet til selv å innlevere lånt materiale, og motta kvittering for innleveringen. Løsningen kan baseres på bruk av RFID (radio-brikker) eller strekkoder, eller en blanding (hybrid).

Hvis materialet ikke kan innleveres p.g.a. manglende avlesning eller ukjent materiale, snur transportbåndet og returnerer materialet til innleverer.

Ved innlevering kreves ikke lånekort eller pinkode, biblioteksystemet vet hvilken låner som har lånt materialet, og registrerer innleveringen. Om ønskelig kan noe innlevert materiale få en midlertidig status slik at biblioteket kan sjekke at materialet er komplett (for eksempel cd-samling) før lånet endelig slettes på låner.

Mjølner gir publikum mulighet til å innlevere uten å måtte stå i kø i skranken. De får også kvittering for det som er innlevert.

Mjølner hjelper biblioteket ved at innlevert materiale kan behandles og settes på plass i perioder når det ikke er så travelt for personalet. Med Sif bokvogn får de ansatte en lett jobb ned å trille materialet til et sorteringssted og derfra ut til hyllene.

Mjølner leveres med en slitesterk arbeidsplate i laminat, og bør monteres i en innvendig vegg rett innenfor inngangen. Montering av Mjølner er enkelt, og det kreves kun et hull i veggen på 450 x 500 millimeter.