tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Besøksteller integrert i BIBLIOFIL

Vårt samarbeide med TagVision om rfid-løsninger, har gitt oss et nytt produkt, nemlig en personteller som er integrert i BIBLIOFIL. Løsningen baserer seg på bruk av fotoceller, som mange bibliotek allerede har i bruk. Den store forskjellen er at vi kobler disse til nettverket, slik at de kan kommunisere med BIBLIOFIL-tjeneren. Det er altså ingen fysisk teller som må avleses lenger, for alt blir lagret i BIBLIOFIL, og kan hentes fram i statistikkmodulen. Der kan data presenteres i tabeller, eller forskjellige grafer.

En tilleggsfunksjon er at vi registrerer om en person går inn eller ut av biblioteket. Grunnen til at vi gjør dette, er de statistikkmulighetene det gir, time for time. Hvor mange er i biblioteket på ett gitt tidspunkt?

Fig:Antall besøkende fordelt pr. time.

Tellingen foregår på den måten at en stråle blir brutt når noen passerer inngangen. Hver gang strålen blir brutt, telles det som en passering. For å kunne registrere om en person kommer inn, eller forlater biblioteket, så benytter vi 2 parallelle stråler, men prinsippet er det samme. Denne måten å telle på, har noen svakheter. Dersom flere personer passerer samtidig, eller svært tett på hverandre, telles det som kun en passering (ett brudd på strålen). Derfor vil det ofte være et avvik mellom det registrerte antallet som går inn og det antallet som går ut av biblioteket. Et gjennomsnitt av tallene gir nok det riktigste resultatet.

Vi kan levere persontellere som er integrert i sikringsportalene våre, eller frittstående fotoceller plassert i døråpningen.

Hva kan man så bruke dette til, utover det å se hvor mange som har besøkt biblioteket siste år? Alle historiske data tas vare på, slik at man når som helst kan gjøre et utvalg i statistikkmodulen og generere ny statistikk:

  1. Hvor mange har besøkt biblioteket (år, måned, uke, dag osv)?
  2. Når på dagen er det flest besøkende, og når er det færrest?
  3. Hvilke dager er mest besøkt?

Resultatet kan både brukes til bemanningsplanlegging og for å gi publikum informasjon om når de kan unngå kø på biblioteket.

Praktisk:

Ved kjøp av RFID-alarmportal kan besøkstelleren leveres som en integrert del av portalen og med tilhørende koblingskap for portalen med montering på vegg. Som frittstående løsning vil fotocellene monteres på dørkarm eller eksisterende alarmportal, og det settes opp et lite skap på nærmeste vegg for tilkobling til strøm og nettverk.

Uansett må det være strøm- og nettverkskontakt ved installasjonsstedet.

Kontakt oss for mer informasjon eller for tilbud!