tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Statistikk

Statistikk er mye mer enn de årlige rapporter til Nasjonalbiblioteket for folke-, fylkes- og fagbibliotek. Statistikken kan gi ledelsen godt grunnlag til beslutninger og tiltak for å gjøre biblioteket bedre i stand til å fylle den rollen de er tildelt i kommunen/fylket/institusjonen.

Praktiske eksempler på bruk at statistikken er rapporter som Kasseringsrapporten og Reserveringspress. Begge gir verdifull hjelp i daglig drift av biblioteket.

Bibliofil har følgende statistikkmuligheter:

Webstatistikker som er tilgjengelig for alle

Topp

Webstatistikker som bibliotekene kan gjøre tilgjengelig for lånerne:

Topp
 • Kikkhullet
  - Siste x utlånte/reserverte/++
  - Siste x registrerte
  - Siste x bestilte
  - Mest utlånte/reserverte bøker de siste 6 månedene
  - Titler som ikke har vært utlånt
  - Tilfeldige titler som står på hylla

Statistikker som er tilgjengelig for Bibliofil-bibliotek:

Topp Webbaserte:
 • Utlånsstatistikk
 • Lånerstatistikk
 • MappaMi-statistikk (statistikk over bruk av Mine Sider/Bibliofil-appen)
 • Bestandsstatistikk
 • Besøksstatistikk for hjemmesidene
Rapporter i systemet: Topp
 • Lånerstatistikk, antall utlån
 • Lånerstatistikk, aktive lånere
 • Lånerstatistikk, flest lån (topp 10)
 • Prestasjonsmåling (utlånte bøker, aktive lånere)
 • Kassering (eksemplarer ikke utlånt siden dato)
 • Fjernlånsoversikt
 • Nåværende bestand
 • Tittelstatistikk
 • Tilvekstliste
 • Reserveringspress
 • Årlige rapporter til Nasjonalbiblioteket for folke-, fylke- og fagbibliotek
 • Rapportgenerator for egne rapporter
  Standardrapportene kan brukes som utgangspunkt for lokale rapporter, for eksempel kan utlånstallene presenteres pr aldersgruppe, brukernivå, litterær form, utgiverår eller materialtype
 • Automatiske rapporter (kommer en gang i uka):
  - Bestandsendringer siste uke og år
  - MappaMi-statistikk

Videreutvikling

Topp Vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse statistikkene til de krav og ønsker som fremkommer fra våre kunder.

Arbeidet skjer i samarbeid med Brukergruppen for statistikk.

Bergen offentlige bibliotek

Gudrun Gregersen i Bergen offentlige bibliotek forteller at de bruker statistikken som styrings- og planleggingsverktøy. Resultatene benyttes som korreksjon til egne oppfatninger og grunnlag for beslutninger. Biblioteket bruker statistikken for å måle virkningen av ulike tiltak som prøves ut. Hun fremholder at det å kunne kjøre ut rapporter på forskjellige parametre gir biblioteket tilgang til en mengde nyttige opplysninger. Eksempelvis nevnes rapporter på postnummer, på låners alder og kjønn og Ccl-søk:

* Postnummer: Hvordan bruker folk biblioteket? Er de trofast mot sin filial eller sitt kommunale bibliotek eller går bruken på kryss og tvers av grenser?

* Alder/kjønn/ccl: Hvor stor andel av utlån til unge mellom f.eks 11-16 og 17-25 år står gutter for? Hvordan endres  forholdet når man tilrettelegger en avdeling spesielt for ungdom? Hvilken type litteratur treffer spesielt guttene?

Kunnskap om dette utnyttes i prosjekter og utprøvinger  i biblioteket.

Bergen offentlig bibliotek

Bergen offentlige bibliotek holder til i en vakker, fredet bygning fra 1917.

Kurs i statistikkmodulen

Vi anbefaler deltagelse på våre spesialkurs for statistikk. Vi gir der et innblikk i de muligheter som foreligger, og en kan deretter prøve ut forskjellige løsninger lokalt.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon !

Topp