tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 10,274,592
2018: 19,034,838

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Biblioteksystem for skoler

Bibliofil tilbyr en bibliotekløsning for skolene som er enkel i bruk, men som likevel ivaretar alle bibliotekoppgaver skolebibliotekaren trenger. Alle funksjoner i Bibliofil finner du i nettleseren, så skolene trenger kun en PC eller et nettbrett med internett-tilgang, i tillegg til forbindelse med Bibliofil-servereren. Denne serveren kan enten være en maskin hos Bibliotek-Systemer As eller en maskin fysisk plassert hos folkebiblioteket i kommunen. Når skolene deler system med folkebiblioteket får kommunen en enhetlig bibliotekdrift.

Skole/kommune får gjennom dette mange fordeler:

 • Ny systemkompetanse trenges ikke. Folkebiblioteket går i spissen når det gjelder bruk av Bibliofil og overfører kompetanse til de øvrige brukerne.
 • Katalogiseringstilgang kan settes opp etter behov. Det er det enkelte skolebiblioteks valg om de ønsker å katalogisere selv, eller om de ønsker å komme fram til en avtale med hovedbiblioteket.
 • Skolebiblioteket får tilgang til eksterne katalogiseringskilder som Bokbasen, dugnadsbasen og folkebibliotekets katalogposter.
 • Skolen kan søke i sin egen Bibliofil-base eller ved å bruke Samsøk. Samsøk kan settes opp både til internt bruk (inneholder alle skolebaser/lokalbaser i kommunen og hovedbibliotekets base) eller det kan settes opp med eksterne bibliotek (fjernlån/verifisering). Det er dermed enkelt å ha oversikten over hvilke ressurser som finnes i kommunen til en hver tid.
 • En Bibliofil-løsning åpner for samordning av innkjøp til skolebibliotekene i kommunen hvis det er ønskelig.
 • Alle funksjonene i Bibliofil er integrert og opererer i sanntid. Alle har alltid nyeste versjon av Bibliofil.
 • Automatisk flytting av elever fra en klasse til neste klassetrinn.
 • Mulighet for automatisk import av elever og ansatte fra skoleadministrativt system.
 • Skolens elever får tilgang til websøk, Mine Sider og Bibliofil-appen.
 • Bibliofil tilbyr en løsning for selvbetjent utlån. Denne fungerer som en utlånsautomat, men krever kun en oppdatert nettleser.
 • Mulighet for integrasjon med Feide.
 • Statistikk til Nasjonalbiblioteket tas ut fra en meny.

Selvbetjent utlån i Bibliofil

Priser (i 2019)

Funksjonaliteten skissert over, leveres for kr 19.400 eks. mva. pr. skole dersom kommunens folkebibliotek allerede har Bibliofil. Leveransen inkluderer også etablering av internettdomene og e-post. Bruksavgift pr år er 10 prosent, dvs kr 1940. Begge priser er oppgitt ekslusiv merverdiavgift (mva.).

Løsningen forutsetter at skolene har IP-kommunikasjon til Bibliofiltjener i lokalt folkebibliotek. Dette kan gjerne skje over kommunalt bredbånd.

Skolene må ha en nettklar PC m/Windows 2000/XP eller GNU/Linux m/X-Windows.

For kommune / fylke (Kunde) som ikke er Bibliofil-kunde fra tidligere vil de måtte kjøpe programmodulene [1] de ønsker tilgang til samt maskinressurs [2] til tjener-funksjonen.

Ta kontakt for å få et eksakt tilbud. Blir tilbudet akseptert, inngås en rammeavtale som omfatter alle skolene, men Kunden kan velge å betale etter hvert som løsningen tas i bruk på enkeltskoler.

Utnytt investeringen som er gjort i BIBLIOFIL - både økonomisk og ikke minst i form av nedlagt arbeid;

Gi skolene adgang til samme løsning !


[1]
Programmoduler: De mest vanlige moduler og tilleggsfunksjoner er: Katalog, Søking, Tilvekst og Utlån

[2]
Maskinressurs: Kunden kan velge mellom kjøp av egen BIBLIOFIL-tjener eller fjernkjøring, dvs. leie plass på Leverandørens Bibliofil-tjener.

Topp