tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Om Bibliofil ®

Bibliofil er et verktøy som dekker alle behov for behandling av samlinger. Våre viktigste kunder er bibliotek og skoler.

Bibliofil brukes hovedsaklig til å registrere ordinære biblioteksamlinger, men er også brukt til å registre bildesamlinger (eksempler) og motorer!

Bibliofil-bibliotek hadde høsten 2018 ca 57% av utlånet i norske folkebibliotek.

Systemet inneholder gode muligheter for blant annet katalogisering, søking, utlån og periodikaregistrering.

Alle funksjonene i Bibliofil finner du nå på web. For å bruke Bibliofil kreves det en jevnlig oppdatert nettleser og en server som har kontakt med tjeneren. Serveren kan enten være sentralt i våre lokaler i Larvik eller ute hos de enkelte bibliotekene. Bibliofil er kjent for meget høy driftsstabilitet.

I Bibliofil...:

  • ...er oppdatering av programmet inkludert i brukerlisensen og foregår kontinuerlig.
  • ...blir bruk og meldinger fra tjenerne logget og oversendt Bibliotek-Systemer As. Vi reagerer raskt på unormale forhold vedrørende system og hardware.
  • ...er basene tilgjengelig på internett for publikum. Se liste over Bibliofil-bibliotek.
  • ...får publikum ved hjelp av Mine Sider adgang til egne utlånsdata og interesseområder.
  • ...gir Samsok® mulighet til å søke i flere baser samtidig. Dette er nyttig i fjernlåns- og katalogiseringssammenheng.
Bibliofil-bibliotek har tett kontakt med utviklingen av systemet gjennom egne brukergrupper. Topp