tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Katalogmodulen

Katalogmodulen er grunnmodulen i Bibliofil.

Den er basert på et standard relasjonsdatabasesystem, C-tree. Data registreres i MARC-formatet ("MAchine Readable Catalogue Format") og systemet danner en rekke indekser som gjør det mulig å søke på alle opplysninger registrert i katalogposten. En katalogpost er søkbar bare sekunder etter at den er katalogisert! Bibliotek-Systemer As har full kontroll over utvikling og kan raskt modifisere programmet.

Egenskaper: Katalogmodulen gir biblioteket: Topp

 • ubegrenset antall katalogmaler
 • ubegrenset antall analytter og emneord
 • tilgang til Dugnadsbasen og andre eksterne katalogkilder
 • enkel kobling av autoriteter
 • klipp og lim av marcposter
 • kontekstsensitiv hjelp
 • mulighet til å legge inn bildebase som katalogposter
 • kan utvides med en egen tilvekst/innkjøpsmodul
 • Hvordan fungerer Katalogmodulen?Topp

  Bibliofil kan ta imot katalogposter fra eksterne kilder, som Bokbasen og Bibbi, og fra andre BIBLIOFIL-bibliotek gjennom Dugnadsbasen.

  Det er opprettet egne autoritetsregistre som kontrollerer at forfatter- og institusjonsnavn, emneord osv. skrives riktig. Autorisering muliggjør øyeblikkelig oppdatering av alle poster ved endring av en autoritet. Katalogiseringen gjøres etter standard norsk MARC-format, men det benyttes faste ledetekster i registreringen, slik at det hele blir mest mulig brukervennlig.

  Funksjoner i Katalogmodulen:Topp

  • Biblioteket lager selv strekkoder for merking av dokumenter. Strekkodene kan være med tekst eller bare med et løpenummer.
  • Biblioteket kan selv definere ubegrenset antall katalogiserings-skjemaer
  • Standard katalogskjemaer sendes ut ved installasjon og vedlikeholdes av Bibliotek-Systemer As
  • Ubegrenset antall typer emneord, f.eks. kontrollert emneord, frie emneord, person som emne, tittel som emne, genre osv.
  • Søking på enkeltord er mulig i alle felter i katalogposten
  • Mulighet for å registrere fortsettelsesserier
  • Ukentlig oversikt over bestandsstatistikken (nye eksemplarer, flyttede eksemplarer)
  • Katalogmodulen passer for både små og store bibliotek.

  Andre media: bildebaserTopp

  Katalogmodulen er svært fleksibel. Det er laget en spesialvariant som tar hensyn til fotografiets spesielle karakter, men hvor man ellers bruker den kompetanse man har på katalogisering. Trefflisten vises med små ikoner som man kan forstørre opp. Se for eksempel:

  http://www.barum.folkebibl.no/cgi-bin/websok-lokalsamling

  Grensesnitt:Topp

  • Klient/tjener basert.
  • Redigering av maler (skjema) bygger nå på konseptet om at "hva du ser er hva du får".  I malene kan man også overstyre ledetekster/hjelptekst for hver av taggene.
  • Når man velger en eksisterende katalogpost fra databasen, søker programmet gjennom alle malene for å finne en mal som passer. Katalogposten kan også vises som den er, uten mal.
  • Man kan ha flere katalogbilder på skjermen samtidig, også fra andre databaser. 
  • Katalogbildet gir mer informasjon til bruker om hva de forskjellige feltene kan inneholde.
  • Felt som feks. brukernivå kan bare inneholde "j" eller "a". Andre bokstaver godtas ikke. Derfor minskes sannsynligheten for å innføre andre koder enn de som er definert i Normarc.
  • Dersom det bare kan eksistere et gitt utvalg i et felt (ifølge Normarc el.), så er utvalget tilgjengelig som en liste. 
  • Alle de tilgjengelige listene kan utvides hvis nødvendig. Parameterstyring brukes for å bestemme hvem som har lov til det.
  • Full Windows klipp og lim support.
  • Lime inn hele marcposter rett fra utklippstavlen inn i programmet.
  • Kopier marcpost til  utklippstavle.
  • Ved kobling av autoriteter, kan flere kobles sammen i en operasjon.
  • Kontekstsensitiv hjelp.
  • Mange lokale innstillingsmuligheter.
  • Programmet leveres med Normarc definert i systemet, men andre format kan også brukes.
  • Delvis verifisering av katalogpost ved katalogisering; alle autoriserbare tagger kontrolleres at de er korrekte. 
  • Utskrift av katalogpost, isbd-visning osv.
  • Kan på en enkel måte se hva som vil bli søkbart når katalogposten lagres.
  • Full verifisering av katalogpost ved katalogisering i henhold til Normarc og katalogiseringsregler.
  Topp