tilbyr og

Menyer

Alfabetisk innholdsfortegnelse

Adresseinformasjon
Andre kunder
Andre logoer
Annonser
Ansatte
Arkiv
Backup
Balder - selvbetjeningsenhet
Besøksteller integrert i BIBLIOFIL
Betalingsalternativer
Bibliofil ® Håndbøker
Bibliofil på web
Bibliofil startmeny og Metaframe/tynne klienter
BIBLIOFIL®-labben
BIBLIOFIL®-MARC
Bibliofil-appen
Bibliofilforeningen
Biblioteksjefmøtet 12. -13. september 2013, Larvik
Biblioteksjefmøtet 17. -18. oktober 2007, Gardermoen
Biblioteksjefmøtet 21. -22. april 2010, Larvik
Biblioteksjefmøtet 5. -6. april 2005, Bodø
Biblioteksystem for skoler
Bilde- og lokalsamlinger
Bildebaser
Bildesamlinger
Bokbuss
Bokens plassering
Brukerhåndbok i administrering av Websøk
Digitale Hyller
Dreining til elektroniske tjenester
Driftstøtte
Dugnad FAQ
eBokBib FAQ
eBokBib v.3-logoer
eBokBib, e-bok-app.
eBrev
eHylle fra eBokBib
Eksport av data fra MicroMarc
El-biler er velkomne
Fagbibliotek
Fengselsbibliotek
Fjernkjøring mot Bibliotek-Systemers tjenermaskin
Folkebibliotek
Forny lån med SMS
Forum postliste
Fylkesbibliotek
Gode råd om RFID i biblioteket.
Grunnskoler
Håndbok Bibliofil på web
Håndbok eBokBib
Håndbok i administrering av Safarisøk
Håndbok Katalog-Innkjøp
Håndbok m2
Håndbok MappaMi
Håndbok Periodika
Håndbok Startmeny
Håndbok statistikk
Håndbok systemadministrering
Håndbok systemadministrering del 1
Håndbok systemadministrering del 2
Håndbok Søk
Håndbok TkKrydder
Håndbok Utlån
Håndbok webAPI
Høder - frittstående selvbetjeningsenhet
HD-Alma - Intelligent RFID-alarmportal
Hermod - selvbetjeningsenhet
Høyere utlån og mer fornøyde lånere
InfoBrevarkiv
Innkjøp
Installasjonspakke for RFID mellomvare
Joomla postliste
KatalogKrydder
KatalogKrydder FAQ
Katalogmodulen
Kikkhullet
Konvertering av data fra andre systemer
Krydderkonkuranse - påsken 2008
Kunder i webhotell
Kurskatalog vår 2020
KvikkRef periodika
KvikkRef purring
KvikkRef skolebibliotek
KvikkRef tilvekst
Kvitteringsskrivere
Lenkesjekk
Meråpent bibliotek
Mine Sider
Minimumskrav og anbefaling på arbeidsmaskiner (PC)
Nettbetaling av purregebyr
NILL - Automatisert fjernlån
Norgeslån
Nyheter i MappaMi ® og Websøk
Odin - frittstående selvbetjeningsenhet
Om Bibliofil ®
Om utviklingen av BIBLIOFIL fra den spede begynnelse i 1982 til
Periodikamodulen
Portalintegrering
Publikumsmaskiner som halvtykke klienter.
Publikumsveiledninger
Radiobrikkeskannere
Registrering av data via webskjema
Rekvisita
RFID (radiobrikketeknologi)
RFID brikkemaskinen Knut
RFID Hyllerydder
RFID skrankeenhet på en Bibliofil-arbeidsplass
RFID-brikker
Selvbetjeningsautomat
Selvbetjeningsenheter
Sikkerhet ved tilkobling til Internet - brannveggløsning
Skolebibliotek
Skoleforum postliste
SMS meldinger til biblioteket
SMS meldinger til lånere
Spesialløsninger
Squirrelmail
Standardkoder
Startmeny
Statistikk
Strekkodelesere
Strekkodeskrivere fra Datamax®
Søk
TCP-/UDP-porter som bør/skal være åpne fra/til Bibliofil-tjenerne
Teknisk service og kundebesøk
Trådløse nettverk
Unixterm v2.04 for Windows
Utlånsmodulen 
Videregående skoler m.m.
Virusfilter og SpamStop
Wagnerguide
Web-hotell
Webapp
Z39.50 bib1-definisjon
Z39.50/SRU tjenere
Åpen kildekode

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib