tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


eBokBib logo

Håndbok eBokBib

Håndboken sist revidert: 13/02/2020.

Håndboken er tilgjengelig som websider og i pdf-format.

Klikk her for å lese håndboken i nettleseren din:     [ WEB ]

Klikk her for å se håndboken i pdf-format:     [ PDF ]

Pdf-formatet er egnet til å skrive ut, den beholder paginering osv. Forutsetter at Acrobat Reader er installert på maskinen.

Nytt Klikk her for å se håndboken i epub-format:     [ EPUB ]


[eBokBib indeks]  [Fellesindeks] Ingen nyheter

Søk i alle håndbøkene