tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2017: 17,551,659
2016: 22,182,418

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


eBokBib FAQ

FAQ for bibliotek og eBokBib.

 1. Lokale titler i ebokbasen?

  Vi legger gjerne lokale titler inn i basen (uten kostnad). Vi krever/trenger følgende:

  • Biblioteket må ha rettigheter til boka
  • Boka i epub-format (lydbok i mp3-format)
  • Omslagsbilde og evt omtale
  • Katalogpost
  • Hvem som skal ha tilgang? Skal tittelen være fritt tilgjengelig for alle i et ubegrenset antall? Skal den være tilgjengelig for et konsortium? Eller bare for lånere som tilhører et enkelt bibliotek?

  Send forespørsler til

 2. Brukerhjelp for publikum eBokBib.no.

 3. Lånereglene er i utgangspunktet:

  • Maks antall samtidige lån: 3.
  • Lånetid: 14 dager.
  • Antall dager reservert materiale kan ligge til avhenting: 3 dager.

  For å endre disse kan konsortieeier logge inn på http://ebokbib.no/cgi-bin/mappami-ebok med nasjonalt biblioteknummer. Under menyvalget Mer øverst på siden, finner man Tilpass låneregler for eBokBib.

 4. QR-kode for nedlasting av appen?

  Denne QR-koden sender bruker til App Store eller Google play avhengig av os på enheten.

 5. Reklamemateriell:

 6. Direktelenking kan gjøres på to forskjellige måter:

  1. Lenke til en enkelt tittel. Ta utgangspunkt i http://ebokbib.no/cgi-bin/websok-ebok. Dette websøket inneholder alle tilgjengelig titler i eBokBib (husk at tilgang til titler varierer avhengig av hvilke bibliotek en låner er knyttet til).

   En direktelenke til en eBokBib-tittel i en blogg e.l. lest på et nettbrett eller smarttelefon vil websøket automatisk videresende til eBokBib-appen. Framgangsmåte:

   • Søk opp aktuell tittel.
   • Lenken til en ebok ligger i Vis i eBokBib. Høyreklikk og velg "Kopiér linkadresse" (eller liknende tekst, avhengig av nettleser).

   Direktelenken til Sigurd Hølmebakks Sønnen ser f.eks slik ut:

   http://open.ebokbib.no/cgi-bin/sendvidere?mode=ebokbib&tnr=1570
  2. Direktelenking til app. På et nettbrett/telefon hvor appen er innstallert:

   • biblioebokapp://?domain=biblister&op=pushbookdetailsview&titleno=194

    &titleno=194 viser til tittelnummer 194.

   • biblioebokapp://?domain=biblister&op=pushbooklistview&tnrliste=1014,993,1259,1276

    Viser liste med tittelnummerene i &tnrliste.

   • biblioebokapp://?domain=biblister&op=pushbookdetailsview&titleno=194&loginfo=listeid:89971202&tittel=Personalets+anbefalinger

    Viser tittel 194 i listen Personalets anbefalinger.

   Tittelnummer vises som eBokNr under Flere opplysninger i http://www.ebokbib.no/cgi-bin/websok-ebok. I lokale baser i tagg *015 $a194$beBokBibID

 7. URL til RSS:

  http://ebokbib.no/cgi-bin/rss?websokinstans=websok-ebok&ccl=ff=o+og+avd=2110000
  

  &ccl= brukes til å begrense. I eksemplet over begrenses RSS-en til dokument med "Digital rettighetsadministrasjon (DRM)" (ff=o) og eieravdeling 2110000 (avd=2110000, dvs Rogaland-konsortiet).

 8. Katalogisering i Bibliofil og eBokBib-poster. Se også om import til MM3 i punktet Ebøker i egen base.

 9. Statistikk:

  • Webbasert utlånsstatistikk. (Brukernavn/passord fås ved henvendelse Bibliotek-Systemer). I statistikken opereres det med utførende avdeling og eieravdeling. I et konsortium får man tall for utlån fra enkeltbibliotek ved å velge biblioteket fra listen under utførende avdeling. Tall for samlet konsortium får man ved å velge fra listen under eieravdeling. (Man kan velge flere bibliotek i listene ved å klikke/markere med venstre musetast, hold inne Ctrl-tasten og klikk for å fjerne markeringer).

   Hvem får lånet statistikkført?

   1. Lokale lånere har det lokale bibliotek som hjemmebibliotek og utlån føres på hjemmebiblioteket.
   2. Felles lånekort:
    • Lånere med felles lånekort og hjemmebibliotek innenfor et konsortium, utlån føres på hjemmebibliotek.
    • Låners hjemmebibliotek er ikke del av konsortiet, men låner har postnummer innenfor konsortiet. Systemet forsøker å finne bibliotek utifra postnummer.
    • Låner med både hjemmebibliotek og postnummer utenfor konsortiet. Lån føres på konsortieeier (som regel fylkesbiblioteket).
  • Årstatistikk

   Skjema for å hente ut bestands- og utlånstall for NB's årstatistikk. Bibliotek som ikke bruker Bibliofil (MM3, Aleph osv) bør bruke denne for å få ut tall til NB.

  • Eksemplarstatistikk

    Ei enkel side hvor dere kan ta ut ei liste over alle
   eksemplarene som ligger inne for et gitt biblioteknummer*. Den
   inneholder ordningsord, tittel, om det er kulturfond (0 eller 1),
   innkjøpsdato (når det ble aktivt i ebokbib) og utlån per år fra 2013
   (starten på eBokBib). Det er ei linje per eksemplar.
   
   Sida kan lagres som ei CSV-fil og importeres i alle regneark for
   videre behandling. UTF-8 tegnsett og semikolon som skilletegn.
   

   * erstatt 2070000 med eget nummer i bibnr= i URL-en.

   Det er mulig å overstyre CCL-søket som brukes, men "ff=o og ff=la" må være med. Eksempel med bn=j (brukernivå=barn) lagt til:

   http://ebokbib.no/cgi-bin/privat/kfondebokstat?bibnr=2070000&ccl=bn=j%20og%20ff=o%20og%20ff=la
   
  • Webbasert bestandsstatistikk. Velg Eieravdeling og aktivitet Tilvekst. Hak av for Vis bestand hvis titlene skal listes opp.

  • 100 mest utlånte e-bøker i eBokBib. Viser også 100 mest reserverte. Se hjelp for flere argumenter til URL-en.

  • Diverse samlestatistikk.

  • Statistikkhåndboken (for Bibliofil-bibliotek) sier også litt om eBokBib-statistikk.

 10. Ebøker i egen base.

  Katalogposter til nyinnkjøpte bøker sendes til Bibliofil-bibliotek ca hver hele time.

  Mikromarc-bibliotek får tilsendt nye poster i fil en gang i døgnet. Ski bibliotek har laget en oppskrift på import av disse postene.

 11. Eksemplarer i egen base

  Utveksling av katalogposter/eksemplar skjer via NCIP-protokollen. De norske systemleverandørene har utarbeidet en fellesprotokoll basert på en internasjonal standard (NCIP) for utveksling av katalog/eksemplardata/utlånsstatus osv. NCIP er tatt ibruk i BIBLIOFIL (fra høsten 2015), Bibits/MM kommer antagelig i 2016.

  I Bibliofil er det mulig å låne ut og reservere fra versjon 1.1.34 av TkSøk. (Se Reservering og utlån fra eBokBib).

 12. Hvordan går det an å få sett rekkefølgen på en bokserie?

  Pr idag går det ikke, men det er lagt inn fortsettelser i *780/785$w så det bør være mulig å få det til i en senere versjon.

 13. Hvor er bøkene i kategorien Nominerte bøker nominert?

  Bokhandlerprisen, P2s romanpris, Sørlandets litteraturpris osv

 14. Hvorfor kategori grøsser og grøssar?

  Vi tar både nynorsk og bokmålsemnene fra Bibbi-postene.

 15. Krydring. Omslagsbilder ligger ofte i epub-filen, vi prøver å finne bedre bilder hvis kvaliteten er dårlig. Omtale tas fra *520 hvis det ikke er krydret.

 16. Anbefalinger: hvordan lager vi lister?

 17. eBøker som medietype i avansert søk (websøk, Bibliofil-bibliotek)?

  Hvis man lokalt har endret avgrensingene en gang i tiden så kommer ikke endringer i standardoppsettet med, så e-bok-valget må settes inn spesifikt. Det gjøres fra innstillingene for websøk, fanen «Avgr.» og valget Avgrensninger. Hvis det er haket av for at avgrensingene skal baseres på ferdiggenererte lister, så vær klar over at listene oppdateres i nattjobben, det vil derfor ta en dag før listene er oppdatert. Ta gjerne kontakt med Bibliotek-Systemer for hjelp.

  For å få e-Bok inn som avgrensing i webapp-en (og bak Avgrens-knappen i websøk) må websøkinnstillingen "Medietyper i avgrensningene i enkelt søk" (fanen «Søking») redigeres:

        {"Bok" "ff=l"}
        {"Film" "ff=ee eller ff=ef"}
        {"CD" "ff=dc"}
        {"Lydbok" "ff=di"}
        {"e-Bok" "ff=la"}
        {"Musikknoter" "ff=c"}
  

  Bibits gir følgende råd for eBokBib og Mikromarc 3:

   

  Visning av materialtype for ebøker i Websøk

  For å kunne søke etter ebøker (materialtype Ebok EPUB med DRM) i Websøk må materialtypen være registrert som aktiv. For at dette skal skje må det finnes minst ett eksemplar som har denne materialtypen. Ebøker som er kjøpt via eBokBib har ikke eksemplarer, og den blir dermed ikke automatisk aktivert. Hvis biblioteket legger inn ett fiktivt eksemplar på EN av postene slik at materialtypen blir oppfattet som aktiv, løser man to utfordringer på en gang: Materialtypen dukker opp i listen over tilgjengelige materialtyper. Også alle de postene som IKKE har eksemplarer, vil dukke opp når du velger materialtype og søker i fritekst. NB: Når biblioteket har lagt til sitt fiktive eksemplar synes ikke materialtypen i listen med en gang, men dagen etter vil det fungere.

Oppstart eBokBib.

 • Biblioteket/konsortiet må melde inn hvilke biblioteknummer (fra base Bibliotek) som skal være med. Hvis det er lånere som har knyttet nasjonalt lånekort til en filial må filialens nummer også oppgis.

 • Epostadresse til hvert enkelt Mikromarc-bibliotek som skal ha fil med katalogposter.

 • Testing før lansering: Hvilke lånere (nasjonalt- eller lokalt lånenummer) skal være testlånere.

  • Vi må få beskjed om hvilke MM-lånenummer som skal ha tilgang.

  • Bibliofil-bibliotek kan selv gi testlånere adgang via utlånsmodulen, fanen Lånerregistrering. Slå opp låner, klikk på Endre-knappen, velg e: Tilgang eBokBib fra en av obskodelistene, og klikk på Oppdater-knappen.

 • Utlåns- og fornyingstid. Hentefrist for reserveringer før den går videre til neste på lista: Standard er 3 dager, et par konsortier har 7 dager og ett har 2 dagers frist.

 • Bestemme maks antall lån lånere kan ha.

 • Status på katalogposter (bare Bibliofil-bibliotek) importert fra eBokBib. Standard er at postene har «Bestilt»-status, dvs det forutsetter at biblioteket sjekker hver post og lagre på nytt som «Ny». Det er mulig å velge «Ny» som defaultstatus. Katalogpostene vil i utgangspunktet være Bibbi-poster, selv om det finnes unntak (epub-bøker kjøpt andre steder enn Biblioteksentralen).