tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2018: 14,710,751
2017: 18,781,609

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


[Tilbake til eBokBib FAQ]

Oppskrift på import av eBokBib-poster i MikroMarc.

Olaf Moriarty Solstrand, Ski bibliotek

  1. Last ned fila motteke frå ebokbib_katalogposter til ein eigna stad på PC-en (kan slettast igjen etter at heile denne prosessen er ferdig).

  2. I Mikromarc, velg Katalog -> Import i venstre sidebar. Den som gjer dette må ha fått tilgang til dette av administrator.

  3. Ved «Filnavn»-feltet, klikk «Bla» og finn tekstfila med katalogpostane.

  4. Klikk «Vis avanserte valg» - vala skal sjå sånn ut (nevner dette fordi eg er usikker på om dette er standardverdiar eller ikkje):

  5. Trykk «Kjør import».

  6. Ferdig! No kan du gå inn i katalogen og eventuelt sjekke at alt ser riktig ut. For å søke opp alle e-bøker, kan ein t.d. søke etter «MAT = %epub%» i epub.

Tilpasning av postene før import?