tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2020: 4,755,600
2019: 22,934,461

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


eBokBib v.3-logoer

App-ikon svg vektorfil
eBokBib-logo svg vektorfil
eBokBib-logo
grå/svart
svg vektorfil
eBokBib tekst svg vektorfil

Andre logoer

Logoene er i gif- eller png-format og ca 100 pixler brede.

Bildene kan lastes ned og fritt brukes på bibliotekenes hjemmesider.

BIBLIOFIL ® appen Adobe Illustrator vektorfil
Jpg fil. 254x254 px
MappaMi ® 200 pixler
Samsøk ® 200 pixler
Websøk 200 pixler