tilbyr og

Menyer

Kontaktopplysninger

Bibliotek-Systemer As

Levering/besøk:
Faret 8, 3271 Larvik

Postadresse:
Boks 2093
3255 LARVIK

Tlf: 33 11 68 00

Bestillinger:Statistikk nøkkeltall

Nøkkeltall utlån:
2019: 19,922,246
2018: 20,919,017

Statistikk Norgeslån

Mest utlånte bøker siste halvår:
Totalt Barn Voksne
Skolebibliotek

Mest utlånt eBokBib


Biblioteksjefmøtet 21. -22. april 2010, Larvik

Presentasjoner

Hvor er bibliotekene om 10 år? ved Ola Thori Kogstad / Bibliotek-Systemer As. PDF.

RFID - gjenombrudd i 2009 ved Gunnar Monsen og Vidar Ringstrøm / Bibliotek-Systemer As. PDF.

  • E-bøker integrert i Bibliofil og Konsekvenser av biblioteksøk ved Ola Thori Kogstad / Bibliotek-Systemer As. Presentasjon pdf.

  • SMS, e-post, eBrev og etiketter ved Reidar Bjerkseth / Bibliotek-Systemer As. Presentasjon pdf

  • Halvtykke klienter ved Jørn Odberg / Bibliotek-Systemer As. Presentasjon pdf

  • Bibliotekportaler ved Odd Arne Jensen / Bibliotek-Systemer As. Presentasjon pdf

  • Depotløsningen ved Lill Bjørvik / Bibliotek-Systemer As. Presentasjon pdf

  • Norgeslån - hva, hvorfra og hvorhen ved Vidar Ringstrøm / Bibliotek-Systemer As. Presentasjon pdf

  • Norgeslån i praksis ved Cathrine Undhjem / Fylkesbiblioteket i Akershus Presentasjon pdf